14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aftaleloven § 22

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 193 af 02. March 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Kommer fuldmagtsgiveren under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, erhverver tredjemand ikke ved en retshandel med fuldmægtigen anden retsstilling over for den, der er under værgemål, end tredjemand ville have erhvervet, hvis retshandelen var foretaget med denne selv. I de tilfælde, hvor tredjemand ville være afskåret fra at påberåbe sig retshandelen over for den, der er under værgemål, hvis tredjemand havde kendt eller burde have kendt værgemålet, kan tredjemand, når retshandelen er foretaget i henhold til en sådan fuldmagt, som er omtalt i § 18, heller ikke påberåbe sig den, såfremt fuldmægtigen, da retshandelen blev foretaget, havde eller burde have sådan kundskab.

•••
profile photo
Profilside