14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aftaleloven § 21

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 193 af 02. March 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Dør fuldmagtsgiveren, er fuldmagten alligevel gældende, forsåvidt det ikke følger af særlige omstændigheder, at den skal bortfalde. Selv om sådanne omstændigheder foreligger, er dog en på fuldmagten støttet retshandel gældende overfor dødsboet, såfremt tredjemand hverken havde eller burde have kundskab om dødsfaldet og dets betydning for fuldmægtigens beføjelse til at foretage retshandelen; er fuldmagten en sådan som omtalt i § 18, udkræves det til retshandelens gyldighed, at heller ikke fuldmægtigen havde eller burde have sådan kundskab, da han foretog retshandelen.

•••

Stk. 2 Fuldmagten ophører fra udløbet af det døgn, hvor bekendtgørelse i Statstidende af indkaldelse til fordringshaverne finder sted. Betaler fuldmægtigen gæld efter dødsfaldet, og er boet insolvent, kan dette dog altid fordre, at den stedfundne betaling går tilbage.

•••
profile photo
Profilside