14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aftaleloven § 14

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 193 af 02. March 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 En fuldmagt, som af fuldmagtsgiveren er offentlig bekendtgjort i bladene eller på anden måde, tilbagekaldes ved en erklæring, som bekendtgøres på samme måde.

•••

Stk. 2 Er dette ikke muligt, skal tilbagekaldelsen tilkendegives på anden ligeså virksom måde. Fuldmagtsgiveren kan forlange, at den i § 17 omtalte myndighed skal afgøre, hvad han i så henseende har at foretage.

•••

Stk. 3 Fuldmagten anses ikke som offentlig bekendtgjort, fordi den er tinglæst.

•••
profile photo
Profilside