14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Afskrivningsloven § 9

Uddrag fra forarbejderne til afskrivningsloven § 9:

Til § 9
Bestemmelsens stk. 1 og 3 svarer indholdsmæssigt til den gældende lovs § 6 om den skattemæssige behandling af fortjeneste og tab på driftsmidler m.v. i forbindelse med virksomhedsophør. Med »salg« af en virksomhed sidestilles også andre former for afhændelse og afståelse, jf. den foreslåede bestemmelse i § 47. Som det er til...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.