Bøger, som nævner Afskrivningsloven § 49

Den skattepligtige afståelsessum ved vederlagsfrie overdragelser

- Side 504 -

...Afståelsessummen ansættes i disse tilfælde skønsmæssigt til værdien i handel og vandel, og overdragerens fortjeneste eller tab opgøres med udgangspunkt heri. Den værdi, der er lagt til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat, udgør overdragerens afståelsessum og erhververens anskaffelsessum, jf. EBL § 3, ABL § 31, stk. 1, og AL § 49.

Læs på Jurabibliotek