Bøger, som nævner Afskrivningsloven § 49

Etablering af erhvervsvirksomhed

- Side 426 -

Etablerings- og iværksætterkontomidler kan også anvendes til forlods afskrivning på aktiver, der er erhvervet ved gave eller arv. Dette gælder dog ikke, hvis erhververen har succederet i overdragerens/afdødes skattemæssige stilling, jf. AL § 49 og Den juridiske vejledning 2023 C.C.2.6.4.

Læs på Jurabibliotek