14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Afskrivningsloven § 44

Lov om skattemæssige afskrivninger paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af afskrivningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 242 af 18. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Reglerne i denne bestemmelse gælder for anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver, når udgiften helt eller delvis er betalt ved et eller flere af følgende tilskud m.v.:

  • 1) Projekt- og saneringsstøtte, der er ydet af Medienævnet til trykte nyhedsmedier og til skrevne internetbaserede nyhedsmedier.

  • 2) Tilskud, der er ydet efter lov om Hav- og Fiskerifonden. Det gælder dog ikke tilskud, der er ydet efter lovens bestemmelser om støtte til fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.

  • 3) Tilskud, der er ydet efter fiskeriudviklingsloven. Det gælder dog ikke tilskud, der er ydet efter lovens bestemmelser om støtte til fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.

  • 4) Tilskud fra EU’s strukturfonde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse og under målet om europæisk territorialt samarbejde samt tilhørende national medfinansiering.

  • 5) Tilskud, der er ydet efter lov om Landdistriktsfonden.

  • 6) Tilskud, der er ydet efter landdistriktsloven.

  • 7) Tilskud, der er ydet til forbedring af forarbejdningen og afsætningen af jordbrugs- og skovbrugsprodukter (strukturprojekter) efter lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

  • 8) Tilskud, der er ydet til fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33-ordningen) efter lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

•••

Stk. 2 Udgifter til anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver kan uanset reglerne i denne lov straksafskrives i den skattepligtige indkomst for anskaffelsesåret, i det omfang udgiften er betalt ved tilskud som nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 3 De straksafskrivninger, der er foretaget efter stk. 2, behandles som afskrivninger.

•••

Stk. 4 Når der er foretaget straksafskrivning på anskaffelsessummen for et aktiv efter stk. 2, kan afskrivning på dette aktiv kun foretages på anskaffelsessummen med fradrag af det straksafskrevne beløb.

•••
profile photo
Profilside