Bøger, som nævner Afskrivningsloven § 29

Lærebog om indkomstskat (20. udg.)
Forfattere: Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave Bolander
Udgivelsesdato: 22. aug 2023
DJØF Forlag

Delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe, jf. AL §§ 11-13

- Side 361 -

Benyttes driftsmidler både til erhvervsmæssige og private formål, jf. omtalen under 3.4.1, skal der efter AL § 11 afskrives særskilt på hvert enkelt driftsmiddel. Tilsvarende gælder skibe. De fælles bestemmelser i AL §§ 2-4 finder ligeledes anvendelse for delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe.

Læs på Jurabibliotek