14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Afskrivningsloven § 68

Lov om skattemæssige afskrivninger paragraf 68

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af afskrivningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 242 af 18. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§68 For aktiver, der er anskaffet før den 12. maj 1989 til erhvervsmæssig udlejning, og som hidtil har været omfattet af reglerne i afsnit V A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 758 af 12. december 1988, finder bestemmelserne i det nævnte afsnit fortsat anvendelse i stedet for reglerne i kapitel 2-4.

•••

Stk. 2 Overfører en skattepligtig driftsmidler eller skibe, der er omfattet af afsnit V A i den i stk. 1 nævnte lov, til afskrivningsberettiget benyttelse efter kapitel 2 eller til udelukkende privat benyttelse, sidestilles sådan overførsel med salg og køb af driftsmidlerne eller skibene.

•••

Stk. 3 Som salgssum og købesum anvendes handelsværdien på overførselstidspunktet.

•••
profile photo
Profilside