14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Afskrivningsloven § 67

Uddrag fra kommentarerne til afskrivningsloven § 67:

Til § 67
Den gældende afskrivningslovs afsnit V A, der begrænser afskrivningsadgangen i forbindelse med leasingvirksomhed, blev ophævet ved lov nr. 388 af 7. juni 1989. Baggrunden herfor var især, at man ikke fandt grundlag for at opretholde reglerne efter gennemførelsen af den nævnte lov, der indebar en skærpet beskatning af anparts...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.