14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Afskrivningsloven § 5B

Uddrag fra kommentarerne til afskrivningsloven § 5B:

Der foreslås indsat en ny § 5 B i afskrivningsloven. Den foreslåede paragraf omhandler særlige afskrivningsregler for skibe.Det foreslås i § 5 B, stk. 1, at skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, skal afskrives på en særski...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.