14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Afskrivningsloven § 55

Uddrag fra kommentarerne til afskrivningsloven § 55:

Til § 55
Det foreslås i stk. 1 fastsat, at samtlige foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger og forlods afskrivninger, der er foretaget til og med indkomståret 1998 efter de regler, der gjaldt herfor i den gældende afskrivningslov og tidligere afskrivningslove eller skattelovgivningen i øvrigt, indgår i opgørelsen af a...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.