14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Afskrivningsloven § 54

Uddrag fra kommentarerne til afskrivningsloven § 54:

Til § 54
Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1999. I stk. 2 foreslås det, at den gældende afskrivningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. oktober 1996, ophæves med virkning fra samme indkomstår, jf. dog stk. 4, 5 og 8. Det foreslås i stk...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.