14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Afskrivningsloven § 44C

Uddrag fra kommentarerne til afskrivningsloven § 44C:

Til § 1 Om baggrunden for forslaget henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 2 og 3. Det foreslås, at der indsættes et nyt kapitel i afskrivningsloven, kapitel 5 a om salg af kontrakter m.v., indeholdende en ny § 44 C. Til stk. 1 Det foreslås, at fortjeneste eller tab ved afståe...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.