14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Afskrivningsloven § 38

Uddrag fra kommentarerne til afskrivningsloven § 38:

Til § 38
Efter gældende praksis kan ejeren af en ejendom med forekomster af grus, ler, kalk, moler, tørv, brunkul m.v. løbende fradrage den del af anskaffelsessummen, der kan henføres til forekomsten, og som svarer til forbruget. Ejeren har endvidere fradrag for tab som følge af den vedvarende forringelse af den faste ejendoms landbr...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.