14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Afskrivningsloven § 36

Lov om skattemæssige afskrivninger paragraf 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af afskrivningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1147 af 29. August 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Fristen for forhøjelse af den skattepligtige indkomst efter § 34 kan efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen forlænges med indtil 3 år, hvis aktiverne ikke er blevet afskrivningsberettigede inden udløbet af det fjerde indkomstår efter bestillings- eller planlægningsåret, når forsinkelsen skyldes tekniske forhold eller leverandørens konkurs og den skattepligtige ikke har kunnet forudse eller afværge forsinkelsen eller forsinkelsen skyldes told- og skatteforvaltningens eller andre myndigheders egne forhold.

•••
profile photo
Profilside