14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Afskrivningsloven § 2

Uddrag fra forarbejderne til afskrivningsloven § 2:

Til § 2
Af bestemmelsens stk. 1 fremgår, at maskiner, inventar og andre driftsmidler samt skibe afskrives efter reglerne i kapitel 2, såfremt de benyttes udelukkende eller delvis erhvervsmæssigt. Den foreslåede bestemmelses stk. 2 fastsætter, at udgift til anskaffelse af edb-software ligeledes afskrives efter reglerne i kapitel 2, uanset ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.