14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Afskrivningsloven § 18

Uddrag fra kommentarerne til afskrivningsloven § 18:

Til § 18
Efter bestemmelsens stk. 1, 1. pkt., afskrives udgifter til ombygning eller forbedring særskilt, jf. § 17. Bestemmelsen erstatter den gældende lovs § 21, stk. 1, og det følger af henvisningen til § 17, at udgifterne afskrives med den afskrivningssats, der i øvrigt anvendes for bygninger og installationer. At afskrivningen sk...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.