14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Afskrivningsloven § 11

Uddrag fra kommentarerne til afskrivningsloven § 11:

Til § 11
Efter bestemmelsens stk. 1 skal afskrivning på driftsmidler og skibe, der benyttes til både erhvervsmæssige og private formål, foretages særskilt for hvert enkelt driftsmiddel eller skib. I bestemmelsens stk. 2 fastsættes nærmere, hvorledes afskrivningsgrundlaget løbende opgøres, og hvorledes afskrivningerne beregnes og fore...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.