Sø- og Handelsrettens kendelse af 29. august 2018 i sag H-37-15,H-38-15

Info

Resumé:

Dansk ret (lex situs) fandt anvendelse i en sag om to danske konkursboers mulighed for at ekstingvere sikkerheder i simple fordringer stillet af de tidligere selskaber over for en udenlandsk bank, idet konkursboerne ikke ansås som kontraktsparter i forhold til banken, men som uafhængige 3.-parter, hvorfor Romkonventionen - som gælder mellem kontraktparter men ikke i forhold til det ejendomsretlige lovvalg - ikke fandt anvendelse

Romkonventionen fandt ikke anvendelse ved vurderingen af lovvalg i en sag om to danske konkursboers mulighed for at ekstingvere sikkerheder i simple fordringer stillet af de tidligere selskaber over for en udenlandsk bank. Dansk ret fandt anvendelse, da den udenlandske bank havde afledt sin ret fra de danske selskaber som overdragere.