Sø- og Handelsrettens kendelse af 25. juni 2020 i sag Sag BS-58160/2019-SHR

Info

Resumé:

Sagsøgte havde ikke registreret ”interflora” som søgeord i Google Ads. Visning af sagsøgtes annonce ved søgning på ”interflora” i kombination med f.eks. ”send blomster” ikke brug af ”interflora” som varemærke eller forretningskendetegn. Der var ikke i øvrigt handlet illoyalt over for Interflora. Forbud nægtet, og ikke påbud om at angive ”interflora” som negativt søgeord i Google Ads.