Sø- og Handelsrettens kendelse af 20. december 2018 i sag BS-41319/2018-SHR

Info

Resumé:

Ikke hjemmel til under en sag om ophævelse af et nedlagt forbud og påbud at ophæve den tidligere under forbudssagen trufne afgørelse om sagsomkostninger

Tidligere nedlagt forbud og påbud blev ophævet, jf. retsplejelovens § 426, stk. 2, nr. 1 (Dissens). Der var ikke hjemmel til under en sag om ophævelse af et nedlagt forbud og påbud at ophæve den tidligere under forbudssagen trufne afgørelse om sagsomkostninger og nu i stedet tillægge sagsøger sagsomkostninger for forbudssagen.