Sø- og Handelsrettens kendelse af 20. juli 2018 i sag B-515-17

Info

Resumé:

Direktør frifundet for påstand om konkurskarantæne

Direktør frifundet for påstand om konkurskarantæne, idet der ikke var fuldt tilstrækkelig grundlag for at fastslå, at han på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse var uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Retten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at der op til konkursen blev ført seriøse forhandlinger om et salg af virksomheden, der ville have medført, at alle kreditorer i vidt omfang var blevet indfriet.