Sø- og Handelsrettens kendelse af 18. juli 2018 i sag BS 14110/2018

Info

Resumé:

Gipote.dk's kopiering af alle annoncer for hunde fra Gul & Gratis udgjorde en krænkelse af sidstnævntes databasebeskyttelse.

Forbud nedlagt mod sagsøgtes kopiering og anvendelse af alle hundeannoncer fra Gul & Gratis på en hjemmeside, som blev udbudt til bl.a. betalende abonnenter. Retten fandt det sandsynliggjort, at sagsøgtes handlinger stred mod ophavsretslovens § 71, og at der var handlet i strid med god markedsføringsskik.