Sø- og Handelsrettens kendelse af 16. august 2018 i sag BS-12632/2018-SHR

Info

Resumé:

Midlertidig forbud og påbud mod rottefælde

Midlertidigt forbud og påbud kunne nedlægges mod mekanisk fælde til rottebekæmpelse, idet der var sandsynliggjort krænkelse af patentet DK/EP 2 115 227 T3.