Sø- og Handelsrettens kendelse af 10. december 2018 i sag BS-47468/2018-SHR

Info

Resumé:

Foreløbigt forbud mod hostingselskabs fremtidige medvirken til at tilgængeliggøre udbuddet af besvarelse af eksamensopgaver fra uspecificerede hjemmesider blev ikke opretholdt. Konkret foreløbigt forbud mod hjemmeside skulle dog fortsat stå ved magt

Forbrugerombudsmandens foreløbige forbud mod en hostingudbyder skulle fortsat stå ved magt for så vidt angik en bestemt hjemmeside, men skulle ikke foreløbig stå ved magt for så vidt angik forbud, som ville omfatte fremadrettede forhold.