Sø- og Handelsrettens kendelse af 10. september 2018 i sag BS-15581/2018-SHR

Info

Resumé:

Værnetingsklausul, som pegede på domstol i Gent afskar ikke sag om midlertidigt forbud i Danmark

Værnetingsklausul om, at alle krav og uenigheder i henhold til en indgået kontrakt skulle afgøres ved domstolene i Gent, Belgien, afskar ikke sagsøger for at få behandlet en sag om midlertidigt forbud i henhold til retsplejelovens kap. 40 ved Sø- og Handelsretten. Da den indgåede kontrakt var blevet opsagt med virkning fra den 28. maj 2018, fandt retten dog, at sagsøger ikke længere havde den fornødne retlige interesse i at få nedlagt forbud i henhold til kontraktens bestemmelser, og retten afviste derfor sagen.