Sø- og Handelsrettens kendelse af 09. august 2018 i sag BS-27844/2018-SHR

Info

Resumé:

Foreløbigt forbud opretholdt under sag om mulig overtrædelse af god markedsføringsskik

Sagen angår et foreløbigt forbud, Forbrugerombudsmanden har nedlagt over for selskabet UnoEuro Danmark A/S den 1. august 2018, jf. markedsføringslovens § 36, stk. 1, som følge af påstået overtrædelse af god markedsføringsskik og medvirken hertil ved at udbyde/hoste hjemmesiden fixminopgave.dk, der yder hjælp til eksamensopgaver for elever på gymnasiale uddannelser. Sagen er indbragt for retten, jf. markedsføringslovens § 36, stk. 2, der ved denne kendelse har bestemt, at det foreløbige forbud fortsat skal stå ved magt, indtil retten kan tage endelig stilling til, om forbuddet kan stadfæstes.