Sø- og Handelsrettens kendelse af 09. juli 2018 i sag A-4-18

Info

Resumé:

Forbud nægtet da to patenter vedr. lægemidler savnede opfindelseshøjde

Anmodning om forbud på baggrund af udstedte patenter blev nægtet fremme, idet retten fandt, at patenterne i den form, hvori de var udstedt, savnede opfindelseshøjde.