Sø- og Handelsrettens kendelse af 05. marts 2020 i sag Sag BS-48560/2019-SHR

Info

Resumé:

Selfiecamera var ikke en produktefterligning

Sagsøgers photobooth (selfiekamera) var beskyttet mod produktefterligning efter markedsføringsloven, men ikke efter reglerne om ikke-registreret EF-design. Sagsøgtes photobooth udgjorde ikke en sådan nærgående efterligning, at det var sandsynliggjort, at markedsføringslovens regler var overtrådt, og forbudsbetingelserne fandtes derfor ikke opfyldt.