Sø- og Handelsrettens kendelse af 02. november 2018 i sag B-568-17

Info

Resumé:

Direktør frifundet for konkurskarantæne. Selskabet var ikke videreført efter håbløshedstidspunktet, og direktøren havde opfyldt bogføringskrav og krav i årsregnskabsloven samt indberettet ydelser til det offentlige.

Selskabsdirektør frifundet for konkurskarantæne. Selskabet havde overholdt reglerne i bogførings- og årsregnskabsloven, ligesom der var sket indberetning omkring ydelser til det offentlige. Selskabet havde over en årrække stiftet gæld til det offentlige med omkring 470.000 kr. Denne gæld var bl.a. opstået som følge af et erstatningskrav og en fejlkalkulation. Ledelsen havde foretaget en række konkret tiltag med henblik på nedbringelse af gælden, herunder ændret forretningsområde, afskediget personale og reduceret lønnen til ledelse. Denne havde endvidere været i dialog med SKAT. Retten fandt, at ledelsen ikke tidligere burde have indset, at en videreførelse af driften vil medføre betydelige tab, og at virksomheden således havde været drevet udover håbløshedstidspunktet.