Sø- og Handelsrettens kendelse af 01. marts 2019 i sag BS-29700-2018-SHR

Info

Resumé:

Forbud og påbud nedlagt mod brug af betegnelsen CRUZ for skateboards og skateboardstilbehør

Der blev meddelt midlertidigt forbud og påbud mod brugen af ordet CRUZ for skateboards og skateboardtilbehør, idet det var sandsynliggjort, at det krænkede sagsøgers EU-figurvaremærke indeholdende ordene SANTA CRUZ. Muligheden for at få nedlagt midlertidigt forbud og påbud ikke fortabt ved passivitet.