Sø- og Handelsrettens dom af 29. august 2019 i sag BS-1448/2016-SHR

Info

Resumé:

Betegnelsen "Cream" for blandt andet tøj nægtet registrering på grund af manglende særpræg

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse om afvisning af registrering af varemærket ’Cream’.