Sø- og Handelsrettens dom af 28. november 2018 i sag S-12-17

Info
  • Relaterede retsområder:

  • Søret

Resumé:

Sagsøgte var ikke ejer af grundstødt skib i den i sølovens § 183, stk. 4, omhandlede forstand, og skulle derfor ikke refundere udgifter til afværgelse af forurening

Sagsøgte var ikke omfattet af kredsen af ansvarssubjekter i sølovens § 183, stk. 4, og blev frifundet for sagsøgers refusionskrav for omkostninger til afværgelse af forureningsskade jf. i det hele sølovens § 183.