Sø- og Handelsrettens dom af 28. juni 2018 i sag V-3-17

Info

Resumé:

Der var ikke grundlag for at ophæve varemærket "Kokkedal Slot" vedr. Kokkedal Slot i Brovst i Nordjylland, selvom der i Nordsjælland er et Kokkedal Slot, som ligger ved byen Kokkedal.

Der var ikke grundlag for at ophæve varemærket KOKKEDAL SLOT i medfør af varemærkelovens § 28, stk. 1, jf. § 13, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 eller § 14, nr. 2.