Sø- og Handelsrettens dom af 28. juni 2018 i sag F-5-17

Info

Resumé:

Ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, deltidsloven eller funktionærloven at opsige fleksjobber, da tilskuddet ophørte, da hun nåede folkepensionsalderen

Opsigelse af en arbejdstager ansat i fleksjob grundet løntilskuddets ophør ved folkepensionsalderens indtræden udgjorde ikke en overtrædelse af forskelsbehandlingsloven, deltidsloven eller funktionærloven.