Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018 i sag U-2-16,U-3-16

Info

Resumé:

Konkurrenceankenævnets afgørelse om at to virksomheders konsortie i forbindelse med et udbud var i strid TEUFs og konkurrencelovens forbud mod at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, ophævet

To virksomheder havde kapacitet til at afgive delbud på en vejmarkeringsopgave, men ikke kapacitet til at afgive et samlet bud. Virksomhederne fandtes ikke afskåret fra at indgå i et konsortium med henblik på at afgive et samlet bud, idet det ikke ud fra aftalens formål og karakter kunne påvises, at den med tilstrækkelig klarhed havde til formål tilstrækkeligt at skade konkurrencen til at indebære en overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101. Konkurrencemyndighedernes afgørelse ophævet.