Sø- og Handelsrettens dom af 26. november 2018 i sag V-60-17

Info

Resumé:

Lamper lå i deres designudtryk så tæt op ad PH Artichoke, at PH Artichokes udtryk og visuelle identitet måtte anses for efterlignet på en sådan måde, at ophavsretten til PH Artichoke var krænket

To lamper udgjorde så nærgående efterligninger af PH Artichoke, at de krænkede Louis Poulsens ophavsret. Vederlag og erstatning skønsmæssigt fastsat til 20.000 kr.