Sø- og Handelsrettens dom af 24. oktober 2018 i sag H-82-17

Info

Resumé:

Sagsøgte var erstatningsansvarlig over for tidligere partnerselskab, idet han svigagtigt havde fortiet de nærmere omstændighederne omkring oliehandler i Angola. Sagsøgte havde således ved hjælp af personligt ejede selskaber overfaktureret partnerselskabet, hvilket havde medført en betydelig utilbørlig økonomisk fortjeneste for sagsøgte på bekostning af partnerselskabet.