Sø- og Handelsrettens dom af 23. oktober 2018 i sag V-71-17

Info

Resumé:

Varemærkeret opnået gennem brug i mere end 30 år. Indehaver kendte til identisk varemærke i 14 år uden at gøre indsigelse og selvom det enslydende varemærke oprindeligt blev benyttet i et andet geografisk område, betød indehaverens passivitet, at indehaveren ikke kunne gøre indsigelse mod det identiske varemærke

Sagsøger havde opnået ret til ”Den Rene Linie” som varemærke gennem brug siden 1986. Sagsøgtes registrerede varemærke, som var identisk hermed, og det anvendte virksomhedsnavn var senere i tid, men da sagsøger havde været bekendt med sagsøgtes anvendelse af navnet ”Den Rene Linie” siden 2003 og først gjorde indsigelse herimod i 2017, kunne sagsøgtes varemærke og selskabsnavn bestå ved siden af sagsøgers ældre identiske varemærke.