Sø- og Handelsrettens dom af 22. juni 2018 i sag P-7-17

Info

Resumé:

Sælgende andelshaver havde ikke separatiststilling vedr. købesummen i A/B under konkurs

En andelshaver, der havde solgt sin andel før en konkurs, havde ikke separatistret til købesummen, der var indbetalt til den konkursramte andelsboligforenings driftskonto, ligesom købesummen ikke skulle medtages i panthaverregnskabet.