Sø- og Handelsrettens dom af 21. februar 2020 i sag BS-67/2014-SHR

Info

Resumé:

Kommunes krav vedr. swapaftaler var ophørt ved forældelse og passivitet

Kommunes krav mod bank baseret på manglende oplysninger om marginaler og såkaldt konveksitet (asymmetri) i forbindelse med indgåelsen af swapaftaler var forældet henholdsvis bortfaldet som følge af passivitet