Sø- og Handelsrettens dom af 16. november 2017 i sag V-83-14

Info

Resumé:

Lejere af opbevaringsrum, hvor kopivarer var opmagasineret, skulle betale skønsmæssigt fastsat vederlag til indehaverne af varemærker

En større mængde varer beslaglagt af politiet under en ransagning af et lagerhotel var varmærkeforfalskede kopivarer og lejerne af rummene, hvor varerne blev fundet, var ansvarlige for deres indhold og skulle derfor svare et skønsmæssigt fastsat vederlag til indehaverne af varemærkerne. Spørgsmål om indbyrdes fordeling af vederlaget mellem de sagsøgte.