Sø- og Handelsrettens dom af 16. august 2018 i sag P-12-17

Info

Resumé:

Ikke separatiststilling til sælgende andelshaver for købesummen, der blev indbetalt til konkursramt A/Bs driftkonto

 En andelshaver, der havde solgt sin andel før en konkurs, havde ikke separatistret til købesummen, der var indbetalt til den konkursramte andelsboligforenings driftskonto.