Sø- og Handelsrettens dom af 15. august 2018 i sag V-41-17

Info

Resumé:

Rfa-filer (Revit Family File) med objekter, der bruges til design af bygninger, eksempelvis døre, vinduer, hvidevarer, tag, vægge osv., ikke anset for program, men for såkaldt parameteropsætning, som ikke er ophavsretligt beskyttet. Anvendelsen af filerne blev derimod anset for overtrædelse af markedsføringsloven.

Digitale objekter og skabeloner udviklet af sagsøger til brug for digitalt design af huse og andre bygninger, kaldet ’families’ og ’templates’, var ikke beskyttet som ophavsret. Sagsøgte havde derimod krænket markedsføringsloven ved uberettiget at have anvendt flere af sagsøgers families og templates, i betydeligt omfang ved slavisk genbrug eller kopiering. Sagsøgers krav på vederlag herfor blev skønsmæssigt fastsat til 500.000 kr.