Sø- og Handelsrettens dom af 15. marts 2019 i sag BS-8990/2018-SHR

Info

Resumé:

Navnet ChefMade krænkede ikke varemærket ChefMe trods branchesammenfald

Sagsøgtes navn ChefMade fandtes ikke at udgøre en krænkelse af sagsøgers varemærke ChefMe, uanset at begge navne blev brugt indenfor branchen ’private dining’. Sagsøgte blev derimod dømt til at betale 5.000 kr. i vederlag til sagsøger for at have overtrådt varemærkeloven og markedsføringsloven ved i en kort periode at have brugt ordet ChefMe som Google Adword ved markedsføringen af ChefMade. Sagsøger blev frifundet for en modpåstand fra sagsøgte om at ophæve sin registrering af varemærket ChefMe på grund af manglende særpræg.