Sø- og Handelsrettens dom af 14. december 2018 i sag BS-8750/2017

Info

Resumé:

Retten til selskabsnavn/kendetegn ikke overdraget i forbindelse med salget af selskabet

Sagsøgeren, som af sagsøgte havde købt et passivt selskab, som i forbindelse med købet i 2011 fik registreret navnet H.C. Andersen Festfyrværkeri ApS, i hvilket selskab sagsøgeren drev virksomhed, kunne efter ophøret af parternes samarbejde i 2013 ikke forbyde sagsøgte at drive personlig virksomhed under anvendelse af kendetegnet H.C. Andersen Fyrværkeri.