Sø- og Handelsrettens dom af 13. november 2018 i sag U-4-15

Info

Resumé:

Efter præjudiciel forelæggelse, som førte til EU-Domstolens dom af 31. maj 2018, tog Konkurrencerådet bekræftende til genmæle og erkendte, at Ernst & Young ikke havde overtrådt konkurrencelovens forbud i § 12 c, stk. 5, mod at gennemføre en fusion, før den er godkendt af Konkurrencerådet. EU-Domstolens afgørelse lagde vægt på, at kontrollen med målvirksomheden ikke var ændret, og at opsigelsen af samarbejde ikke kunne anses som en fusion, uanset om opsigelsen havde markedsmæssige virkninger.

Konkurrencerådets afgørelse om, at Ernst & Young havde overtrådt forbuddet mod at gennemføre en fusion, før den er godkendt af Konkurrencerådet, blev ophævet. Konkurrencerådet tog bekræftende til genmæle i sagen efter dom fra EU-Domstolen.