Sø- og Handelsrettens dom af 12. november 2018 i sag P-13-17

Info

Resumé:

Skifteretten tilsidesatte ikke boligafgiftsforhøjelse på 42 %, som generalforsamlingen i en andelsboligforening havde vedtaget forud for foreningens konkurs

Skifteretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte en boligafgiftsforhøjelse på 42 %, som var vedtaget af generalforsamlingen i en andelsboligforening forud for foreningens konkurs. Konkursboet blev derfor frifundet for påstanden om tilbagebetaling af den forhøjede boligafgift for perioden mellem dekretet og frem til ejendommens salg.