Sø- og Handelsrettens dom af 12. april 2019 i sag Sag BS-34707/2018-SHR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Betegnelserne "Bar'bette" og "Bar'bette's" for en restaurant krænkede en anden restaurant- og cateringvirksomheds varemærke "Barbette"

Sagsøgtes brug af kendetegnene Bar’bette og Bar’bette’s for sin restaurant krænkede sagsøgerens varemærkeret til Babette for sin restaurant- og cateringsvirksomhed. Der var ikke grundlag for at anse sagsøgtes benyttelse af et skilt påført navnet Babette for en forsætlig overtrædelse af et tidligere meddelt forbud mod at anvende kendetegnet Babette for sagsøgtes restaurant.